Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΩΝ46907Θ-ΖΓΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 14:22:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩΝ46907Θ-ΖΓΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου