ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 85gr (+-) – ΑΔΑ: ΨΙ7046907Θ-6ΧΕ

Θέμα: ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 85gr (+-)
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:18:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ7046907Θ-6ΧΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου