Π25Θ41-2022 – ΑΔΑ: ΨΓΧ646907Θ-ΔΣΕ

Θέμα: Π25Θ41-2022
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 11:13:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΧ646907Θ-ΔΣΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου