Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2854/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕΩ446907Θ-Π1Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2854/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 11:17:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩ446907Θ-Π1Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου