ΧΕ-1915 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1645/2022 – ΑΔΑ: ΨΔΚΤ46907Θ-33Θ

Θέμα: ΧΕ-1915 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1645/2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:56:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΤ46907Θ-33Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου