Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2633 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΔΗ446907Θ-Ξ6Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2633 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 11:23:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗ446907Θ-Ξ6Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου