Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2946/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΧΛΠ46907Θ-Δ3Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2946/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 14:25:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛΠ46907Θ-Δ3Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου