Την ανάγκη εκτέλεσης της εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 8-11-2022 – ΑΔΑ: ΨΧ8Μ46907Θ-ΑΚ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 8-11-2022
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 09:20:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8Μ46907Θ-ΑΚ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου