Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 315/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΜΠΚ46907Θ-ΥΥ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 315/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 11:59:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΠΚ46907Θ-ΥΥ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου