Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2466/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΑ1046907Θ-ΨΩ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2466/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 11/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/11/2022 09:11:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ1046907Θ-ΨΩ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου