Θερμογραφικό Χαρτί Εκτύπωσης 57χ50 (25m), 350τεμ. και Θερμογραφικό Χαρτί Εκτύπωσης 57χ40 (15m), 300τεμ. – ΑΔΑ: Ψ9ΠΣ46907Θ-ΩΡΖ

Θέμα: Θερμογραφικό Χαρτί Εκτύπωσης 57χ50 (25m), 350τεμ. και Θερμογραφικό Χαρτί Εκτύπωσης 57χ40 (15m), 300τεμ.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 11:34:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΣ46907Θ-ΩΡΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου