ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ – ΑΔΑ: Ψ7ΘΛ46907Θ-ΔΟΝ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10, ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:25:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΘΛ46907Θ-ΔΟΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου