ΧΕ-1954 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: Ψ6ΖΜ46907Θ-2Ι9

Θέμα: ΧΕ-1954 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:28:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΜ46907Θ-2Ι9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου