ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7mm – ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ46907Θ-ΝΒ2

Θέμα: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7mm
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 10:50:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ46907Θ-ΝΒ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου