Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1082/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ39246907Θ-ΩΦΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1082/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 08:32:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ39246907Θ-ΩΦΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου