Π25Θ21-2022 – ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ46907Θ-ΟΣΤ

Θέμα: Π25Θ21-2022
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2022 14:30:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ46907Θ-ΟΣΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου