ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ1ΣΖ46907Θ-64Ο

Θέμα: ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 14:27:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΖ46907Θ-64Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου