ΧΕ-1865 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 , Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK A 2021 (386.72) – ΑΔΑ: Ψ0ΟΣ46907Θ-Α1Ε

Θέμα: ΧΕ-1865 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 , Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK A 2021 (386.72)
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:14:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΟΣ46907Θ-Α1Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου