Π26Θ1-2022 – ΑΔΑ: ΩΖΨΤ46907Θ-ΑΚΤ

Θέμα: Π26Θ1-2022
Ημερομηνία: 26/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/11/2022 15:32:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΨΤ46907Θ-ΑΚΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου