Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3603/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΤΝ446907Θ-Ψ7Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3603/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2022 13:58:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΝ446907Θ-Ψ7Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου