Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3207/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΣΝ746907Θ-ΒΒ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3207/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 09:31:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΝ746907Θ-ΒΒ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου