Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1966/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝ0346907Θ-ΖΕΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1966/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:14:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0346907Θ-ΖΕΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου