Κατάθεση προσφοράς για την «Επιδιόρθωση υπάρχουσας ανοιγόμενης θύρας, τοποθέτηση πρόσθετης συρόμενης θύρας σε χώρους του ΤΕΠ και διαμόρφωση ανοίγματος μεταξύ δύο εξεταστηρίων του ΤΕΠ Παιδιατρικής». – ΑΔΑ: ΩΔΛΧ46907Θ-Χ1Γ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Επιδιόρθωση υπάρχουσας ανοιγόμενης θύρας, τοποθέτηση πρόσθετης συρόμενης θύρας σε χώρους του ΤΕΠ και διαμόρφωση ανοίγματος μεταξύ δύο εξεταστηρίων του ΤΕΠ Παιδιατρικής».
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 10:43:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΛΧ46907Θ-Χ1Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου