Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.22617/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Κώσταρου Αικατερίνη , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από το Γ.Ν Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψού Ευβοίας στις 6-11-22 – ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46907Θ-Ο86

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.22617/7-11-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Κώσταρου Αικατερίνη ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από το Γ.Ν Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψού Ευβοίας στις 6-11-22
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 10:54:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46907Θ-Ο86
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου