αποδοχή παραίτηση ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΩΧΑ246907Θ-ΠΓΨ

Θέμα: αποδοχή παραίτηση ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 13:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑ246907Θ-ΠΓΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου