ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 3 ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΩΑ2746907Θ-ΝΑΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 3 ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 10:27:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ2746907Θ-ΝΑΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου