Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3470/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω8Γ446907Θ-5ΗΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3470/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 11:50:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Γ446907Θ-5ΗΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου