ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 2023 ΦΥΛΑΞΗ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: Ω5ΥΤ46907Θ-ΖΘ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 2023
ΦΥΛΑΞΗ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 13:45:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΥΤ46907Θ-ΖΘ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου