ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΩΝ 02/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/2022 ΤΗΣ ΤΑΕ HELLAS AE (ΠΡΩΗΝ AIR LIQUIDE HELLAS) – ΑΔΑ: Ω52Ψ46907Θ-Μ6Δ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΩΝ 02/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/2022 ΤΗΣ ΤΑΕ HELLAS AE (ΠΡΩΗΝ AIR LIQUIDE HELLAS)
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/11/2022 12:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω52Ψ46907Θ-Μ6Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου