ΧΕ-1920 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1220/2022 – ΑΔΑ: Ω3ΤΗ46907Θ-ΜΘΔ

Θέμα: ΧΕ-1920 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1220/2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΤΗ46907Θ-ΜΘΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου