Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω3Ε646907Θ-3ΛΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 08:15:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ε646907Θ-3ΛΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου