Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3448/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ω2ΠΝ46907Θ-1ΡΡ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3448/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 13:37:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΠΝ46907Θ-1ΡΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου