Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3596 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω2ΔΗ46907Θ-Υ5Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3596 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 07:32:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΔΗ46907Θ-Υ5Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου