ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80Χ80 – ΑΔΑ: 9ΖΕΚ46907Θ-8Η2

Θέμα: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80Χ80
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 14:33:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΕΚ46907Θ-8Η2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου