ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ/ΜΑΦ 12 ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΘ/ΜΑΦ 7 ΚΛΙΝΩΝ & ΜΟΝΑΔΑ COVID 5 ΚΛΙΝΩΝ , ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Ζ0Χ46907Θ-Ι9Φ

Θέμα: ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ/ΜΑΦ 12 ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΘ/ΜΑΦ 7 ΚΛΙΝΩΝ & ΜΟΝΑΔΑ COVID 5 ΚΛΙΝΩΝ , ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:14:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ0Χ46907Θ-Ι9Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου