Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 11ο – ΑΔΑ: 9ΒΞΨ46907Θ-Ν3Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 11ο
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 10:26:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΨ46907Θ-Ν3Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου