Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3483/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΒΡΤ46907Θ-9ΞΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3483/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 14:27:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΡΤ46907Θ-9ΞΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου