Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2877/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΡΟ146907Θ-53Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2877/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 11:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΟ146907Θ-53Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου