ΧΕ-1902 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022 – ΑΔΑ: 9ΡΚΠ46907Θ-ΩΤ5

Θέμα: ΧΕ-1902 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:27:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΚΠ46907Θ-ΩΤ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου