Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2854/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΠΝΝ46907Θ-ΥΧΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2854/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 12:18:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΝΝ46907Θ-ΥΧΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου