Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3120/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΠΙ746907Θ-ΛΔ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3120/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:28:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΙ746907Θ-ΛΔ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου