Π25Θ34-2022 – ΑΔΑ: 9ΠΕΞ46907Θ-Ν6Ω

Θέμα: Π25Θ34-2022
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 13:36:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΕΞ46907Θ-Ν6Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου