Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23738/22-11-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Καρυστο με επιστροφή στις 18-11-2022 – ΑΔΑ: 9ΩΒ646907Θ-ΦΨΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23738/22-11-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Καρυστο με επιστροφή στις 18-11-2022
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 10:45:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒ646907Θ-ΦΨΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου