ΧΕ-1884 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK Α -B 2020 CLAWBACK A 2021, REBATE Α -B – Γ- Δ 2020 , REBATE A – B 2021 – ΑΔΑ: 9ΟΥΝ46907Θ-Ε1Ε

Θέμα: ΧΕ-1884 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK Α -B 2020 CLAWBACK A 2021, REBATE Α -B – Γ- Δ 2020 , REBATE A – B 2021
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2022 18:31:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥΝ46907Θ-Ε1Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου