Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». – ΑΔΑ: 9ΟΧΤ46907Θ-ΖΩ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 14:06:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΧΤ46907Θ-ΖΩ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου