ΧΕ-1955 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 304/2022 – ΑΔΑ: 9ΜΝΩ46907Θ-ΕΥ8

Θέμα: ΧΕ-1955 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 304/2022
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:24:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΝΩ46907Θ-ΕΥ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου