ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 9Μ4Μ46907Θ-ΓΟ4

Θέμα: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 14:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ4Μ46907Θ-ΓΟ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου