ΧΕ-1910 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022 – ΑΔΑ: 9Μ2546907Θ-ΜΦΗ

Θέμα: ΧΕ-1910 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ2546907Θ-ΜΦΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου