Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2947/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΙΕΨ46907Θ-Μ7Θ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2947/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:21:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΕΨ46907Θ-Μ7Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου