Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3212/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΦΩΔ46907Θ-ΧΞΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3212/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:29:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΩΔ46907Θ-ΧΞΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου